تصویب طرح تحریمی" قانون ایران عاری از سلاح اتمی"در کمیته سنا

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته بانکی سنای آمریکا امروز پس از چند روزکشمکش میان کاخ سفید و دموکراتها و جمهوریخواهان کنگره ، این طرح را با ۱۸ رأی موافق در مقابل ۴ رأی مخالف تصویب کرد گزارش شهلا آراسته