کنفرانس امنیت هسته ای، از پنجشنبه در واشنگتن آمریکا

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران بیش از ۵۰ کشور و سازمان بین المللی برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته ای در شهر واشنگتن به سر می برند. رئیس جمهوری آمریکا از فردا ۵شنبه میزبان این شخصیتهاست تا آنچه را که ۶ سال پیش آغاز کرد به انجام برسانند.گزارش گیتا آرین