آغاز کنفرانس بین المللی امنیت هسته ای؛ تلاش برای ممانعت دسترسی تروریستها به بمب اتمی

12 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واشنگتن امروز و فردا میزبان بیش از ۵۰ شخصیت جهانیست. این رهبران گردهم آمده اند تا اطمینان حاصل کنند مواد اتمی و رادیواکتیو بدست افراد و گروههای تروریستی نیفتد. جلسات دو روزه این کنفرانس بر تبادل نظر و نهایی کردن مقررات و روشهای تامین امنیت هسته ای متمرکز است.گزارش گیتا آرین