آیا بعد از توافق، وضعیت حقوق بشر در ایران تغییری کرده است؟ لاهیجی: نهادهای فشار هستند

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با سالروز توافق هسته ای میان ایران و شش قدرت جهانی تاثیر این توافق بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران با پرسش هایی جدی روبروشده است. گزارش کوروش صحتی