نتایج تیم های ایرانی در المپیک

25 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین مدال هاى طلای ایران درالمپیک ریو ۲۰۱۶ و نقش ورزش در اجتماع بروز شایستگی ایرانیان در ورزش در گرو مدیریت و امکانات. آیا به نظر شما رسیدگی دولت و مردم به امر ورزش و گسترش امکانات با رشد جمعیت تطبیق می کند؟ نقش مردم و جوامع مدنی در ورزش چیست؟