نتانیاهو در مراسم سالگرد انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم: اسرائیل و آمریکا در متوقف کردن تهاجم ایران متحد هستند

25 اردیبهشت 1398