نصیحت یک پدر

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پتریک هگرتی نوجوان است که به همجنسگرا بودنش پی می برد ولی پدرش نصیحتی به او می کند که...