نسخه کامل گفتگو با تد دویچ عضو ارشد دموکرات در کنگره آمریکا درباره زندانیان آمریکایی در ایران و تنش در خاورمیانه

02 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تد دویچ، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی امور خاورمیانه، شمال آفریقا، و تروریسم بین‌المللی می‌گوید، آمریکا، همه همپیمانان و مخالفان رفتارهای رژیم ایران، مسئولیت دارند از صلح در منطقه و کسانی که برای حقوق بشر می‌کوشند، پشتیبانی کنند و در برابر ستم رژیم ایران بایستند.