نسخه کامل گفتگو با برایان هوک: رژیم ایران یک نظام دزدسالار و مافیای مذهبی فاسد است

17 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.


مهرنوش کریمیان از بخش فارسی صدای آمریکا با آقای برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران و مشاور ارشد سیاست‌گذاری وزیر خارجه آمریکا، گفتگو کرده است تا به سیاست «فشار حداکثری» دولت پرزیدنت ترامپ علیه ایران نگاهی نزدیکتر بیاندازد.