نسخه دیگری از برگزیت در راه است

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) که اخیرا به دلیل مخالفت اکثریت اعضای مجلس عوام بریتانیا به بن بست رسیده، اکنون مسیر تازه ای را برای جلب همکاری کشورهای عضو اتحادیه و حمایت قانونگزاران بریتانیایی آغاز می کند.