نشست وزرای خارجه و دفاع آمریکا و هند - روابط استراتژیک دو کشور؛ گیتا آرین گزارش می‌دهد

28 آذر 1398