نشست تخصصی يافته های سيراف

31 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک گروه از باستان شناسان آمریکایی در جنوب ایران سرگرم کاوش در سامانه تاریخی بندر سیراف بوشهرند. این گروه که از سوی یونسکو پشتیبانی می شوند، مجهز به فناوری آمریکايی، اقدامات سازمان میراث فرهنگی برای ساخت دیوار حفاظتی را غیرکارشناسی خوانده و می گویند ساخت دیوار حفاظتی جلو مسجد سیراف خلاف کنوانسیون یونسکو است. شهر سیراف، میراث تمدنی بازمانده از اشکانیان و بندری بین المللی با فرهنگهای گوناگون بوده است.