نشست مجلس خِـبرگان رهبری در تهران

15 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای مجلس خِبرگان رهبری اصرار دارند که انتقاد از دولت به قوه مجریه کمک می کند تا بهتر خدمت رسانی کند اما با انتقاد از خود آنها به راحتی مدارا نمی شود. به تازگی، برخی منتقدان مجلس خبرگان، به خاطر بیان ناکارآمدی این نهاد ناظر بر رهبر جمهوری اسلامی، مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند. گزارش از آرش سیگارچی.