نشست جهانی سه روزه برای رسیدگی به بحران پناهندگان، با حضور نمایندگان آمریکا و ۱۰۰ کشور جهان

26 آذر 1398