نشست جهانی اقتصاد داووس و مشکل بيکاری

06 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشکل بیکاری یکی ازموضوع های مورد بحث در جلسات امسال مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بود. گزارش از نازی پویا.