نشست حقوق بشر در ایران با حضور مایک پمپئو و مدیران وزارت خارجه و جمعی از ایرانیان

28 آذر 1398