ربات در خدمت خرده فروشان

30 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاه تجاری فدراسیون ملی خرده فروشی امسال صحنه نمایش آخرین فناوری ها از جمله انواع ربات و هوش مصنوعی است که در خدمت خرده فروشان است و تاثیر مثبتی در نحوه کار آنان با مصرف کنندگان دارد.