نرخ بوسه به چند است؟

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اچ پی وی يا ويروس ناراحتی های پوستی در زنان می تواند سرطان زا نيز باشد. از طرف ديگر، نیمی از مردها ممکن است به ویروس اچ پی وی آلوده باشند و خودشان هم ندانند. چطور؟