نقطۀ عطف در تاريخ مناسبات آمريکا و مالزی

07 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری آمريکا روز يکشنبه در مالزی در زمينه وضعيت آزادی های سياسی در آن کشور با انبوهی از سئوال های دشوار رو به رو بود. اين سفر نقطۀ عطفی در تاريخ مناسبات دو کشور آمريکا و مالزی به شمار می رود. گزارش از پروانه هدايت.