نقشه های سپاه برای انتخابات آینده

28 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران می گوید «رییس جمهور آینده باید با رهبر هماهنگ باشد.» این اظهار نظر علی سعیدی در حالی بیان شد که منتقدان حکومت در سه سال گذشته اصرار دارند بدون حمایت سپاه و آیت الله خامنه ای، ریاست جمهوری احمدی نژاد امکان پذیر نبود. هفت ماه به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده، آرش سیگارچی نگاهی به نقش سپاه و نظر آیت الله خامنه ای در انتخابات گذشته دارد.