نقشه انتخاباتی دولت برای تغییر استانداران

19 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تغییرات پیاپی استانداران در ایران، نگرانی منتقدان محافظه کار احمدی نژاد را به همراه داشته است. در سه ماه اخیر استانداران یازده استان تغییر داده شده اند و قرار است چند استاندار دیگر در روزهای آینده تغییر کند. این تغییرات در حالی است که تنها شش ماه به انتخابات رياست جمهوری مانده است. حامیان سابق احمدی نژاد که این روزها منتقد او هستند، می گویند این تغییرات بخاطر برنامه های دولت در انتخابات آینده است. گزارش از آرش سیگارچی.