نقش زنان خاورمیانه در سیاست های اجتماعی

29 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشستی در کالج حقوق دانشگاه آمریکن واشنگتن در مورد گسترش نقش زنان خاورمیانه و ایران در سیاست های اجتماعی و قوانین مدنی برگزار شد. گزارش از تانیا دربند، خبرنگار هنری صدای آمریکا.