نقش زنان در سینمای ایران

19 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان ایرانی از پیشینه ای همسنگ مردان در صنعت سینما و تولیدات داخلی فیلمها برخوردارند. اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تلاش زنان برای کسب آزادیهای فردی و اجتماعی شان که در فیلمهای تولیدی نیز نمود یافت، فیلمهایی که اکران عمومی شان به گسترش مطالبات اجتماعی زنان در سالیان اخیر منجر شده است. گزارش از بهمن سقایی.