نقش تحریم ها در ارائه بودجه سال آینده ایران

18 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از یک ماه از مهلت قانونی دولت برای ارائه بودجه سال آینده می گذرد، در حالی که به گفته مجلس شورای اسلامی، در آمدهای نفتی بر اثر تحریم ها نصف شده است. یک نماینده مجلس مشخص نبودن در آمدها را علت ارائه ندادن لایحه بودجه از سوی دولت عنوان کرد. گزارش از وفا آذربهاری.