نقش رقص در فرهنگ آمریکا

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه ملی پرتره آمریکا، به عنوان بخشی از مجموعه موزه های اسمیت سونین، با برپا کردن نمایشگاه «رقصیدن رویا» Dancing the Dream یا نقش رقص در فرهنگ امریکا و رابطه این هنر با فرهنگ و جامعه کشور را بررسی میکند.