نقش قلم - يادی از ماركز ، معرفی كتاب نورالدين زرين كلک

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رد پای پررنگ گابريل گارسيا ماركز در نمايشگاه كتاب بوگوتا و تصويرگری قصه های مثنوی توسط نورالدين زرين كلک .