نقش قلم - معرفی كتاب تازه سپيده جديری

26 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سپيده جديری در مورد مشكلاتی كه براي ناشرش داخل ايران ايجاد شد، ممنوعيت قلمش بخاطر ترجمه كتابی مصور خارج از ايران مي گويد و مجموعه شعرش را كه برای مخاطب داخل ايران رايگان است معرفی مي كند. صد و بيست و پنج سالگی كتاب تصوير دوريان گری نوشته اسكار وايلد و سانسور اين كتاب در عصر ويكتوريا