نقش قلم - جايزه پوليتزر ادبی و انيميشنی از كتاب جبران خليل جبران

18 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پيامبر جبران خليل جبران به كوشش سالما هايک تبديل به انيميشنی جذاب شده است. جايزه پوليتزر در بخش ادبيات داستانی به آنتونی دوئر نويسنده آمريكايی اهدا شد و نويسنده كشتن مرغ مقلد در هشتاد و نه سالگی دومين رمانش را روانه بازار كرد.