نقش قلم - هانس كريستيان اندرسون، دكتر سوس و مريم رئيس دانا

16 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نگاهی به زندگی و آثار هانس كريستيان اندرسون، معرفی كتاب متلک پتلک از مريم رئيس دانا و مروری به كتاب جديد دكتر سوس بيست و چهار سال پس از درگذشتش