نقش قلم - گشتی در دنيای كتابهای مصور

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو با ارسيا روزگار، تصويرگر جوان ايرانی - آمريكايی در مورد پروژه شاهنامه برای كودكان و برپايی جشنواره كميک استريپ در بلژيک