نقش قلم - از شاعر منزوی آمريكا تا روزنامه نگاری كه دور دنيا را در ۷۲ روز پيمود

25 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهدای جايزه بهترين اولين رمان گنكور به روزنامه نگار الجزايری ، يادی از نلی بلای روزنامه نگار جسوری كه پا جای پای شخصيت رمان ژول ورن گذاشت و نگاهی به موزه و خانه اميلی ديكنسون