نقش قلم - اهدای جايزه ادبيات كودک و معرفی سنگسار تابستان

21 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهدای جايزه آستريد ليندگرن ، گفتگو با فرشته مولوی نويسنده و مترجم در مورد مجموعه داستانهای كوتاه سنگسار تابستان و سالگرد انتشار مشهورترين رمان آمريكايی ، گتسبی بزرگ