نقش قلم ٣٦

28 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهدای جايزه معتبر كاندينسكی به هنرمندان برجسته گفتگو با لی لی منجمی در مورد كتاب تازه اش ، رايحه عشق