نقش قلم ۳۵

21 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معرفی كتاب اسرار كائنات نوشته پرويز اميری حراج يكی از نقاشی های كتاب شازده كوچولوی سنت اگزوپری و ابتكاری جالب برای حفظ يك بنای زيبای تاريخی در بيروت.