نقش قلم ۲۶

18 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ترويج كتابخوانی در جامعه با ابتكارهاي جالب مراسم بزرگداشت سيمين بهبهانی در پاريس و نگاهي به كتاب پرفروش دختر ناپديد نوشته گيليان فلين