نقش قلم

30 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نقش قلم ، برنامه فرهنگی صدای آمريكا است كه هر جمعه به مدت پانزده دقيقه پخش می شود و مروری دارد بر خبرهای ادبی، تازه های نشر و آنچه در عرصه فرهنگ می گذرد.