نقش قلم

14 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نقش قلم ، برنامه فرهنگی صدای آمريكا است كه هر جمعه به مدت پانزده دقيقه پخش می شود و مروری دارد بر خبرهای ادبی، تازه های نشر و آنچه در عرصه فرهنگ می گذرد.