نقش قلم ۲۰

31 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتشار رمان مصور آبی گرم ترين رنگ است نوشته ژولی مارو نويسنده فرانسوی به زبان فارسی و گفتگو با سپيده جديری مترجم كتاب اهداي جايزه هوگو ، قديمی ترين و ارزشمندترين جايزه كتابهای علمی-تخيلی به نويسنده آمريكايی و آشنايی با نشر ناكجا ، ناشر كتابهای ديجيتال فارسی در پاريس