نقش مردان در وضعیت زنان ایرانی

27 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به عنوان یک مرد تا چه اندازه برای کسب حقوق شهروندی و آزادی‌های اجتماعی زنان اهمیت قائلید و تلاش می‌کنید؟ به عنوان یک زن ایرانی چه انتظاری از مردان دارید؟