نقش هر پرده

06 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مريم فرحزادی، انيماتور و طراح گرافيک در مورد فيلم انيميشن نقش هر پرده كه آن را با الهام از شعر حافظ و مينياتورهای ايرانی درست كرده توضيح می دهد. مرسي هانيه جون عزيزم