نقش ايران در رفع بحران سياسی سوريه

28 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسيه ميزبان هيات های ديپلماتيک ايران و سوريه بود. اين ديدار با هدف گفت و گو در مورد برگزاری کنفرانس صلح سوريه، موسوم به ژنو ۲ صورت گرفت. روسيه معتقد است، دولت ايران به عنوان حامی رژيم بشار اسد با شرکت در کنفرانس ژنو ۲ نقش تعيين کننده ای در رفع بحران سياسی سوريه ايفا خواهد کرد. گزارش از پروانه هدايت.