نقش اقتصاد در انتخابات ایران

02 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حدود سه هفته به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است. بسیاری از کاندیدها مهار تورم و بیکاری را به عنوان مهم ترین برنامه خود عنوان می کنند، اما برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نکرده اند. این در حالی است که مجلس و کارشناسان، چشم انداز روشنی برای اقتصاد ایران ترسیم نمی کنند. گزارش از وفا آذربهاری.