نقش احزاب سیاسی در شکل گيری دموکراسی آمريکا

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش احزاب سیاسی در شکل گیری دموکراسی آمریکا دارای اهمیت ویژه ای است و در همین راستا، تاریخ سیاسی آمریکا نشان می دهد که از حدود ۱۶۰ سال پیش تا بحال تمام رؤسای جمهوری آمریکا یا دموکرات بوده اند یا جمهوری خواه. این امر نشان دهنده آنست که طی بیش از یک قرن و نیم گذشته سیاست آمریکا را تنها قانون گذاران و سیاستمداران دو حزب دموکرات و جمهوری خواه شکل داده اند و هر چند که احزاب دیگری نیز در آمریکا فعالیت سیاسی داشته اند با این همه هیچ کدام از این احزاب هرگز نتوانستند در چارچوب سیاسی آمریکا نقش مؤثری ایفا کنند. به عبارت دیگر نتوانستند اعتماد طرفداران خود را برای دراز مدت به همراه داشته باشند.