نقض حقوق زنان در ایران

04 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مهمترین جنبه و مصداق نقض حقوق زنان ایرانی را چه می‌دانید؟ چرا اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری از سوی حکومت تحمل نمی‌شود؟