نقض حقوق زنان در ایران

04 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمترین جنبه و مصداق نقض حقوق زنان ایرانی را چه می‌دانید؟ چرا اعتراض مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری از سوی حکومت تحمل نمی‌شود؟