نقاشی زیر آب

01 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هنرمند اهل پِرو دست بکاری زده است که رویای کودکی اش یعنی نقاشی زیر آب را به واقعیت تبدیل کند. گزارش از آرش پرند.