واکنش سحر نوروز زاده به انتقادات روحانی: بدنبال این هستیم که مردم ایران منفعت اقتصادی برجام را حس کنند

29 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی به تازگی از آنچه کوتاهی آمریکا در اجرای تعهدات برجام انتقاد کرد. سحر نوروز زاده عضو تیم سیاست گذاری و سخنگوی کنونی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا این انتقاد را رد می کند و به صدای آمریکا گفت وزارت خارجه آمریکا بدنبال این است که مردم ایران منفعت اقتصادی برجام را حس کنند.