رژه نوروزی ایرانیان در نیویورک

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رژه نوروزی نیویورک بزرگترین رویداد فرهنگی و هنری است که از سوی آمریکائیان ایرانی تبار برگزار می شود، گزارشی از بهنود مکری از برگزاری دوازدهمین رژه نوروزی نیویورک که روز یکشنبه نوزدهم آوریل برگزار شد.