داستانهای مثنوی با تصاوير نورالدين زرين كلک

11 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نورالدين زرين كلک كه به عنوان پدر انيميشن ايران شناخته می شود، قصه های مثنوی معنوی را تصويرگری كرده است. اين كتاب كه در ايران منتشر شده چندی پيش در آمريكا رونمايی شد. گزارش سارا دهقان