نورالدین پیرمؤذن: به نظرم میرسد یک کارگردانی ناشیانه ای برای انتخابات مجلس شده است

27 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیات های نظارت بر انتخابات مجلس وابسته به شورای نگهبان، صلاحیت شصت درصد نامزدهای انتخابات را رد کردند و تنها صلاحیت چهل درصد داوطلبان نامزدی را تایید کرد. نورالدین پیرمؤذن نماینده سابق مجلس در گفت و گو با صدای آمریکا می گوید این وضعیت رد صلاحیتهای گسترده، فرصت انتخاب را از مردم می گیرد.