برچیدن تسلیحات اتمی یا نابودی کره زمین؟

18 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیتریس فین، مدیر اجرائی کمپین بین المللی برچیدن تسلیحات هسته ای و برنده جایزه نوبل صلح امسال می گوید تا وقتی که بمب اتمی وجود داشته باشد جهان و سکنه آن همواره با خطر نابودی مواجه اند.